آیا پخش سراسری آهنگ واقعا نیاز است؟

آیا پخش سراسری آهنگ واقعا نیاز است؟

عناوین مقاله

هنرمندان و خوانندگان پس از به اتمام رساندن مراحل ساخت و تدوین آهنگ، به این فکرمی افتند که موزیک خود را به عموم مردم معرفی و پخش کنند که به این کار پخش سراسری موزیک و یا آهنگ می گویند. حال پرسش ما این است که اگر این دسته از افراد کمی از لحاظ مالی صرفه جویی کنند و پخش سراسری آهنگ را نادیده بگیرند چه اتفاقی برای آنها خواند افتاد؟ ایا پخش سراسری آهنگ واقعا نیاز است؟ در این پست به بررسی این سوال می پردازیم. با ما در ادامه این پست همراه شوید.

اگر پخش نکنی به فراموشی سپرده می شوی؟

کمی دقت کنید..

آیا تا به حال در ایران چند تک آهنگ و یا موزیک نواخته و پخش شده است؟ تعداد این امار کم است؟ خیر! خب با این حال آهنگ شما بدون معرفی مناسب و پخش سراسری در چه جایگاهی و در کدام دسته از آهنگ ها قرار می گیرد؟ شاید بتوان موزیک های ساخته شده را به دسته های زیر تقسیم کرد:

  • موزیک هایی که شناخته شده اند و سازندگان آنها مشهو بوده اند.
  • موزیک هایی که شناخته شده و محبوب شده اند و سازندگان آن ها مشهور و معروف بوده است.
  • موزیک هایی که کمتر شناخته شده است و سازندگان آنها خوانندگان مشهور بوده اند.
  • موزیک هایی که در سطح محبوبیت بالایی قرار دارند ولی کمتر شناخته شده اند و خوانندگان آنها زیرزمینی بوده اند.
  • موزیک هایی که هم از نظر شناخته شدن و هم از نظر محبوبیت در سطح مناسبی قرار دارند و خوانندگان زیرزمینی سازندگان آن اند.

شاید بتوان با کمی حوصله دسته های فرعی زیادی بوجود آورد اما اینها را گفتم تا ذهن شما باز شود که اتوماتیک و بدون هیچ تبلیغات و هزینه ای موزیک (تک آهنگ و یا آلبوم) شما در جایگاه مناسبی از لیست بالا قرار نمی گیرد.

رقابت در سطح خودتان

نمی گویم که با خوانندگان مشهور و شناخته شده رقابت کنید و در سطح آنا هزینه کنید، چراکه میزان درآمد آنها نیز قطعا از شما بیشتر است و فضای بیشتری در دست آنهاست. با این وجود شما رقیبان خود را دارید. آنها در سطح خودتان اند. زیرزمینی کار می کنند و هم از نظر بودجه و هم از نظر کیفیت در سطوح مساوی قرار دارید. آنها با همه این احوال باز هم کمی هزینه می کنند و آهنگ خود را تبلیغ و به پخش سراسری می رسانند. شما با غفلت در این راه پس هیچگاه شانس دستیابی به مقام مناسب و شهرت را ندارید.

این را یادتان باشد که علاقه مندان به موزیک ، فقط به موزیک علاقه دارند و دلیلی بر این نیست که به آهنگ شما علاقه ای نشان دهند؛ پس صبر نکنید که آنها بدنبال آهنگ شما بیایند، کاری کنید که آلبوم و آهنگ شما خود را در دل انها هل دهد!

آیا هنوز هم ذهن خود را به دوستان و آشنایان محدود کرده اید؟