بازاریابی مشتری محور

عناوین مقاله

منشأ و ركن اساسي نظام بازاريابي، نيازها و خواسته هاي انسان مي باشد. نياز، بيان كننده حالت محروميت احساس شده در فرد اسـت كـه باعـث عـدم آرامش فرد ميشود و در وي شوقي براي برطرف كردن آن به وجود مي آورد.

بازاریابی “ایجاد نیاز” همزمان با پیشرفت های تکنولوژی به شکوفایی رسید، مشتریان با محصولاتی روبرو میشدند که تا قبل از این به آن نیازی نداشتند اما کار و زندگی را مطلوب تر و سرعت انجام کارها را بیشتر میکرد.  چیزی که نگاه بسیاری از سرمایه گذاران امروز در پی آنست، سهم از بازار و بالابردن حاشیه سود امن است، غافل از اینکه کلید پیشرفت در بازاریابی “ایجاد نیاز” می باشد.

کلید شناخت و تشخیص نیاز مشتری در اشراف بازاریاب به کار و در دست داشتن اطلاعات جامع از عملکرد اوست. هرچقدر به شکل تخصصی تری وارد یک بازار شویم و شناخت درست و عمیق تری ازمشتریان بدست آوریم امکان موفقیت های قطعی و روزافزون در بازاریابی “ایجاد نیاز” بیشتر و بیشتر خواهد بود.

در حالت کلی، موفقیت هر سازمان در برآورده ساختن نیازهای مشتریان مترادف با دست یابی به سهم ‌بیشتری از بازار و به تبع آن سودآوری بیشتر است. محوریت این موضوع در انتخاب مشتریان، آنجا نمود می‌یابد که اغلب افراد بدون توجه به مواردی از قبیل اندازه، قدمت و سابقه سازمان‌های ارایه کننده خدمات، روی به سوی سازمانی می‌آورند که به بهترین نحو نیازهای آنان را برآورده می‌سازد.

ست گولدین میگوید: “برای فروش محصولات خود به دنبال مشتری نباشید، برای مشتریان خود محصولی پیدا کنید.”