پکیج طلایی اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2400000

2200000

1500000

1300000

1100000

937000

886000

794000

734000

639000

628000

612000

570000

559000

463000

446000

0

443000

279000

268000

248000

153000

16403000

مجموع دنبال کنندگان

21

رسانه

14,239,000

تومان

سایر پیشنهادات

10 وب‌سایت

4 اپلیکیشن

15 اینستاگرام

8,986,000

تومان

13 اینستاگرام

6,127,000

تومان