پکیج طلایی اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2400000

2200000

1500000

1100000

1100000

1000000

937000

936000

794000

734000

639000

628000

588000

559000

527000

463000

417000

326000

279000

248000

181000

16403000

مجموع دنبال کنندگان

22

رسانه

14,239,000

تومان

سایر پیشنهادات

19 وب‌سایت

1,640,000

تومان

19 وب‌سایت

18 تلگرام

4 اپلیکیشن

19 اینستاگرام

24,400,000

تومان