پکیج اینستاگرام ویژه شماره 3

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1600000

1500000

714000

506000

397000

394000

336000

332000

172000

164000

148000

75900

0

مجموع دنبال کنندگان

12

رسانه

4,534,000

تومان