پکیج نقره ای اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1800000

1300000

751000

669000

588000

573000

515000

479000

356000

350000

246000

222000

161000

8458000

مجموع دنبال کنندگان

14

رسانه

5,977,000

تومان