پکیج پخش تیزر (موزیک_ویدیو)

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2100000

1700000

1400000

1300000

925000

803000

710000

622000

246000

161000

10415000

مجموع دنبال کنندگان

10

رسانه

5,968,000

تومان

سایر پیشنهادات