پخش موزیک‌ویدیو در اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2400000

2200000

1500000

1300000

937000

812000

639000

527000

417000

246000

161000

11139000

مجموع دنبال کنندگان

11

رسانه

6,360,000

تومان

سایر پیشنهادات