انتشار موسیقی

انتشار در رسانه های معتبر داخلی

انتشار در وب سایت ها، تلگرام، اینستاگرام و دیگر رسانه های داخلی معتبر

انتشار در رسانه های بین المللی

انتشار در رسانه های بین المللی (اسپاتیفای، دیزر، اینستاگرام موزیک و ...)