ارزش برند چگونه تعیین می شود

عناوین مقاله

ارزش برند به مرور زمان از ساخت آن افزایش و یا حتی کاهش می یابد. این مشتریان هستند که عامل تغییر ارزش برند در وهله اول خواهند شد. اعتماد مشتریان ارزش برند را تغییر می دهد، در واقع همان ارزش برند است که بر روی قیمت کالاها و خدمات آن برند تأثیرگذار است. تمایز شما با دیگر رقبا نیز بر روی ارزش گذاری بسیار مؤثر است، البته جا دارد ذکر کنیم ارزش‌گذاری بر روی یک برند یک امر کاملاً نسبی می باشد و هرگز نمیتوان یک ارزش دقیق برای یک برند تائید کرد.

برای ارزش یک برند عوامل متعددی را باید در نظر گرفت. همه دارایی های یک برند در رابطه با مسائل مادی نیست بسیاری از موارد ارزش معنوی نیز سنجیده می شود برای مثال ارزشی که آن برند برای مسائل اخلاقی و محیط زیست قائل است یکی از موارد بسیار مهم در ارزش گذاری برند می باشد.

برای ارزش گذاری برند روش های گوناگونی وجود دارد. بهتر است ابتدا میزان شهرت یک برند سنجیده شود. شهرت همیشه خوب و مثبت نیست ما شهرت منفی نیز داریم. هر برندی دارای سود های خالص و سودهای ناخالص می باشد به منظور ارزش گذاری باید تمامی انواع سود ها را در نظر بگیریم. گاهی ارزش یک نام تجاری را با روش های ریاضی در میزان سود دهی ضرب میکنند و ارزش یک برند را به دست می آورند.

عوامل متعددی در ارزش گذاری یک برند در نظر گرفته می شوند برخی از آنها عبارتند از:

رهبری آن برند بر عهده چه کسی بوده است، نوع رهبری برند بر روی میزان سهم بازار برند چه تأثیراتی داشته است. یک نام تجاری معروف و نوع ثبات برند از جمله موارد بسیار مهم می باشند. اینکه نام برند تا چه حدودی توسط افراد جامعه شناخته شده است. بازار برند در کجا قرار دارد.  سابقه ایجاد برند از جمله عوامل بسیار مهم در ارزش گذاری یک برند است. زمان است که مشتریان وفادار را برای یک برند می سازد.

باید در ارزش گذاری میزان رشدی که در آینده این برند توانایی رسیدن به آن را بررسی کرد، برندی که توانایی رشد نداشته باشد مانند یک برکه راکد می ماند، عدم قدرت تغییر پذیری و توسعه معمولا به کار ضربه وارد می کند.

و همچنین تأثیر و شناخته شدن یک برند در سطح جهانی تأثیر بسیار زیادی بر ارزش گذاری برند دارد. برندی که دارای مرز جهانی نباشد ارزش بسیار زیادی دارد. میزان تبلیغات صورت گرفته برای برند نیز در ارزش گذاری عامل بسیار موثری است.