روابط بین برند اصلی با برند های فرعی

روابط بین برند اصلی با برند های فرعی

عناوین مقاله

روابط خاصی بین برندهای یک شرکت وجود دارد. همه شرکت هایی که دارای چند برند می باشند یک برند برای آنها حکم مادر برند یا برند اصلی را دارد، که بیان کننده و معرف شرکت و کسب و کار  می باشد. برند های یک شرکت مانند اعضای یک خانواده هستند هر چند ممکن است دل کل حتی بین برند های مختلف یک شرکت رقابت وجود داشته باشد. همانطور که قبلا گفته شد گاهی برخی از شرکت ها به منطور گسترش کسب و کار خود اقدام به ایجاد یک برند جدید می کنند.

چون فرد یا مدیریت قبلا سابقه ای در این کار داشته حتی در مواردی برند فرعی ممکن است موفق تر از برند قبلی شود. اما همه برندهای  فرعی به برند مادر متعهد عستند و بایستی در راستای پیشرفت برند اصلی نیز فعالیت کنند زیرا برند اصلی نشان گر اصالت کسب و کار است و بسته به زمان احداث تا به امروز هزینه های زیادی صرف تبلیغات برند قبلی شده است. شاید وفادار بودن برند قبلی به اصالت برند اصلی سبب بالا رفتن ارزش برند جدید نیز گردد.

یک استراتژی خوب در ایجاد برند فرعی سبب رشد برن اصلی نیز خواهد شد. و رشد کسب و کار توسط برند فرعی استراتژی قوی برای رقابت با رقبا است زیرا سهم بازار شما افزایش خواهد یافت. فرقی نمیکند کدام محصول شما بیشتر فروش داشته باشد برند اصلی یا فرعی زیرا د نهایت سود فروش به یک واحد هماهنگ و منسجم تعلق می گیرد.

عضو یک خانواده بودن برند اصلی با برندهای فرعی بایستی در تبلیغات نیز نمایان باشد زیرا قرار گیری و حمایت برند اصیل مادر به برندهای فرعی جدید هویت و اصالت می بخشد. در واقع سبب اعتماد به برند جدید خواهد شد.

ممکن است گاهی حتی برند فرعی از برند مادر جلو بزند شاید خلاقیت در خلق محصولات جدید در کسب و کار جدید بیشتر از برند مادر به جذب مشتری بپردازد. گاهی نیز مکن است برند فرعی با شکست مواجه شود اما چون با نام دیگری شروع به کار کرده است خوشبختانه به برند جدید آسیبی وارد نمی سازد.