طریقه لینک دهی صحیح در سایت

عناوین مقاله

لینک دهی مانند بسیاری از موارد دیگر سبب افزایش و کاهش سئو سایت میگردد. در لینک دهی سایت شما به سایت دیگری با همان موضوع متصل می گردد. لینک دهی دارای اصول معینی می باشد. و کاربر را به صفحات متعددی در فضای مجازی هدایت خواهد کرد. لینک دهی صحیح یکی از پارامتر ها و اصول های طراحی وبسایت می باشد.

طریقه لینک دهی از نظر موتورهای جستجوگر بسیار مهم می باشد. محتوایی که به آن لینک می دهید از نظر سایت های جستجوگر بسیار مورد اهمیت می باشد. محتوایی صفحه ای که به آن لینک می دهید بایستی با محتوای سایت شما و صفحه ای که لینک در آن قرار دارد متناسب باشد.

  لینک ها علاوه بر اینکه باعث افزایش ترافیک سایت شما می گردند بر روی سئو سایت شما نیز تاثیر عمده ای می گذارند و همچنین سبب می گردد سایت شما کاربر پسند تر گردد.

لینک های غیر صحیح و نامناسب سبب کاهش رنک شما در سایت ها و موتورهای جستجوگر می گردد. زیرا لینک برای موتورهای جستجو به معنی جاده های یک شهر می باشند و لینک خراب مشابه کوچه های بن بست عمل میکنند. همانطور که لینک های نادرست سبب کاهش رنکینگ سایت شما می گردد، لینک های صحیح پوئن بسیار مثبتی در بالا بردن رنک شما می باشد.

مواردی که باعث صحیح بودن یک لینک میگردند:

  1. تمامی حروف یک لینک با حروف کوچک نوشته شوند. چون موتورهای جستجو به حروفهای کوچک و بزرگ حساس هستند.
  2. سعی کنید تمام لینک های سایت خود را از روش های مشابه لینک دهی کنید. اگر قسمتی را فارسی می نویسید سعی کنید در تمام سایت این موارد را رعایت کنید.
  3. سعی کنید از غلط املایی در لینک ها پرهیز کنید.
  4. در استفاده از کلمات فارسی حتما کلمات را با “– ” از یکدیگر جدا کنید.
  5. از دادن نامهای طولانی به لینک ها خوداری کنید.
  6. در نام گذاری لینک ها از اسم های با معنی و مرتبط با موضوع صفحه استفاده کنید.
  7. اگر لینک شما مربوط به فروش محصولات است، دقت کنید بهتر است نام محصول در لینک آورده شود.
  8. از علامت ها برای مثال (% * = ؟ ، |) در لینک ابدا استفاده نکنید.