نقش برنامه ریزی در برندینگ

عناوین مقاله

عمر برند در فرآیند برندینگ همیشه مورد توجه برندسازان و مدیران برند بوده است. عمر یک برند در زمانی شکل می گیرد که برند هنوز معرفی نشده و پس از معرفی برند و سرمایه گذاری بر روی آن، شکست برند یعنی از دست دادن همه چیز و همین باعث شده که مدیران برند ها در فرآیند اولیه برند سازی حساسیت بالاتری را نسبت به قبل در زمینه برنامه ریزی در برندینگ نشان دهند .

اگر یک صاحب برند از شکست بزرگ در طول تاریخ تجارتش می ترسد پس باید به نکاتی توجه کند. برای جلوگیری از مرگ زودهنگام برند باید برنامه داشت. برنامه ریزی بلند مدتی که با استفاده از استراتژی های بردینگ غنی شده باشد و آینده برند را تضمین کند.

کسی که قصد پایه ریزی این استراتژی ها را دارد باید از ایده این برند آگاه باشد و بداند که این برند برای چه چیز ساخته شده و در آینده چه هدفی دارد و به طور کلی کسی که قصد چنین کاری را دارد باید:

  • ایده پرورش یافته برند را دوباره باز پروری کند.
  • کاملا بر ایده مسلط باشد.
  • در مرحله تعیین هدف شرکت داشته باشد.
  • برنامه کلی این برند در آینده را بداند.
  • از منابع و سرمایه ای که قرار است هزینه شود شناخت داشته باشد.

همچنین این برنامه ریزی بسیار مهم است که برند را به اهدافش برساند و رویاهای صاحب برند را به حقیقت تبدیل کند و مشخص است چنین برنامه ریزی ساده نیست و باید دارای عناصر زیر باشد تا برنامه ریزی در برندینگ با موفقیت انجام شود.

بالا بردن سطح وفاداری مشتریان نسبت به برند

اصلی ترین عنصر هر تجارتی مشتری آن است و این مشتریان باوفا هستند که موفقیت برند ما را رقم می زنند. در حقیقت برندی که مشتری نداشته باشد مرده است و برندی که مشتریان باوفا و ثابت نیز نداشته باشد در معنایی دیگر مرده است. با این وجود داشتن مشتریان باوفا یک امتیاز محسوب می شود.

در برنامه ریزی عملیاتی برندینگ با پیش بینی آینده و پیاده سازی الگو های مشخص در روند کار برند علاوه بر اینکه مشتریان برند حفظ شوند باید طوری باشد که مشتریان دائمی و ثابت دیگر نیز برای برند خلق شوند و این یکی از پایه های موفقیت در برنامه ریزی در برندینگ است.

بالا نگه داشتن سطح کیفی برند

در بالا از نگه داشتن و حفظ مشتری سخن هایی گفته شد اما درباره چگونگی این کار در اینجا صحبت می کنم. یکی دیگر از عناصر مهم برنامه ریزی در برندینگ حفظ سطح کیفی یک برند است. خوب است که برند کارش را با سطح بالای کیفی شروع کند اما حفظ آن مهم تر است. چه بسیار در تاریخ داشته ایم که برند هایی به دلیل نارضایتی و از دست دادن مشتریان از صفحه روزگار محو شده اند. یه برندساز موفق در این مرحله باید کاملا به این فکر نیز باشد که وضعیت را پایدار نگه دارد وگرنه نابودی!

افزایش سطح ماندگاری برند در اذهان

این یک موضوع مهم بوده و خواهد بود که در ابتدا فرایند برندینگ باید به آن توجه کرد چراکه ماندگاری برند در ذهن مشتریان باعث افزایش سطح وفاداری آن ها می شود. از این رو برنامه ریزان برند باید روی این عنصر حساب جدایی باز کنند چرا که اگر برند از یاد مردم برود یعنی یک جای کار می لنگد و آن هم کیفیت بوده و اگر کیفیت نباشد مشتری نیز فرار خواهد کرد و در واقع باز همان آش و همان کاسه! مرگ برند!

اگر به هر بخش از بدنه این مطلب نگاهی بیاندازید درخواهید یافت که پروسه برنامه ریزی در برندینگ بسیار حساس بوده و اگر این پروسه حساس را با دقت به پایان نرسانیم خطری برند ما را تهدید می کند و هیچ موقع نباید منتظر موفقیت بود زیرا شکست در راه است. با وجود اینهمه حساسیت باید برای انتخاب یک شرکت برنینگ مناسب وقت گذاشت. تیم آوای تو همیشه در پروژه های برندینگ پیشرو بوده و هست و با داشتن متخصصان برندینگ خبره آینده برندتان را تضمین می کند.