چگونگی ارتقاء برند و ارزش برند

عناوین مقاله

امروزه در دنياي كسب و كار، برند ها با ارزش ترين سرمايه هاي معنوي سازمان به شمار مي روند ولي كمتر بعنوان سرمايه هاي نامحسوس شناخته مي شوند . استفاده از استاندارد هاي بين المللي در زمينه هاي مختلف و ارائه راهكارهاي مطمئن و با ثبات براي تائيد ارزش گذاري مي باشد . استاندارد ايزو 10668 توسط كميته پژوهش مديريت انرژي سازمان ايزو تهيه گشته است در اين استاندارد بين المللي چهار چوبي براي ارزش گذاري برند مشخص مي گردد نظير اهداف ، مبناهاي ارزش گذاري، روش هاي ارزش گذاري و يافتن داده ها و فرضيات كيفي همچنين روشهاي گزارش دهي درباره نتايج ارزش گذاري را عنوان مي نمايد . برند هم اينك به عنوان يكي از اصلي ترين سرمايه ها در بسياري كسب و كارها در نظر گرفته مي شود متخصصين مالي بر اين عقيده اند كه برند نام تجاري مي تواند ارزشي بيش از ارزش متداول ايجاد كند در تحقيق خود نشان دادند كه معرفي يك برند جديد در بازار هزينه اي برابر با 100 ميليون دلار با  3 و كرافور 4 احتمال موفقيت 50 در صد دارد .

در حال حاضر بسياري از شركتهاي آمريكايي برند پايدار را را به استراتزي پايدار را به استراتزي كوتاه مدت مديريتي ترجيح مي دهند برخي از شركتها نيز فرصتهاي رشد را در تصاحب برند هاي موجود جستجو مي كنند بدين ترتيب ايجاد مديريت برند جزئي تفكيك ناپذير از استراتژي شركتي تلقي مي شود . برند هاي قوي يك سري مزايا را براي شركتها فراهم مي اورند از قبيل وفاداري مقاوت بيشتر در شرايط بحراني حاشيه سود بيشتر و واكنش مناسب مشتري به تغييرات قيمتي . امروزه برند ديگر يك ابزار كار آمد در دست مديران محسوب نمي گردد بلكه يك الزام استراتژيك محسوب مي شود كه در جهت خلق ارزش بيشتر براي مشتريان و همچنين ايجاد مزيت رقابتي پايدار كمك مي سازد. امروزه مديران اجرايي و محققان دانش مديريت علاقه زيادي به كمي سازي ميزان ارزش و بهاي برند دارند اين ارزش در تعاريف بازار يابي تحت عنوان ارزش ويژه برند بيان مي گردد .

اهداف استفاده از ارزش برند

1. ارزش گذاري سهام و ورود به تالار بورس
2. خريد، فروش و يا اجاره برند
3. جذب سرمايه و تامين منابع مالي
4. اخذ تسهيلات بانكي
5. مديريت استراتژيك برند
6. پرداخت ديون و بدهي هاي شركت

پارامتر هاي قانوني موثر بر ارزش برند:

1. تمايز
2. دامنه كاربرد / دامنه ثبت (قلمرو ، كالا يا خدمات )
3. ميزان استفاده
4. شهرت ابطال ،اولويت كاهش توان و توانايي

استانداري كه به تفضيل بيان گرديد اگر چه با مراتب خاصي در ارتباط نمي باشد ولي اصولي براي هر يك از مراحل تعیین ارزش برند فراهم مي آورد كه ارائه راهكار مطمئن و با ثبات براي تائيد ارزشگذاري فراهم مي آورد براي نيل به اين هدف ويزگي ها و نياز هايي با در نظر گرفتن سبك شناسي سنجش منبع اطلاعات و گزارش ويزگي ها مشخص مي نمايد.